Schrif­te­lijke vragen Endurance WK en EK Ermelo, vervolg


Indiendatum: 23 dec. 2021

Dit is een vervolg op onze eerdere vragen (PS2021-716).

Uit de antwoorden 3 en 4 begrijpen we dat het college het niet zo ernstig vindt dat 6 van 129 deelnemende paarden met een ‘severe injury’ uitvallen op het – ondanks onze waarschuwingen – door de provincie gesubsidieerde EK en WK, omdat het zou moeten worden gezien als een preventieve maatregel. Dat laatste is echter niet juist. In de tabel hieronder staat een overzicht van de uitslagen van het EK en het WK endurance per categorie. Ongeveer de helft haalde de finish niet.

Bij de uitvallers in de categorieën ME, GA, MI (totaal 52) zou misschien nog gezegd kunnen worden dat de deelnemers preventief uit de wedstrijd zijn genomen, omdat ze harder reden dan goed was. Bij de categorieën SI-META of SI-MUSCU is er meer aan de hand, en is een medische behandeling nodig. In de laatste versie van de reglementen staat SI overigens voor ‘serious injury’ in plaats van, zoals eerder, ‘severe injury’. We begrijpen uit de antwoorden dat twee van de uitvallende paarden zelfs naar de universiteitskliniek in Utrecht zijn geweest.

Een recent artikel in de Paardenkrant schrijft onder het kopje “Infuus na de finish: mag dat?” dat het gebruik van een infuus voor of na de wedstrijd in opkomst is. De FEI-dierenarts van het WK en EK, tevens hoogleraar diergeneeskunde, vindt het geen goede ontwikkeling, en vindt dat paarden die na de finish een infuus nodig hebben te ver ‘leeg’ gereden zijn. De website http://horses.nl hield een peiling waaruit blijkt dat een meerderheid van de respondenten er ook zo over denkt.

In het verleden was de situatie nog zoals beschreven in het artikel in de NRC van 6 augustus 1994 over de Wereldruiterspelen in Den Haag en Amersfoort:

Er is een opstootje rond Caro, het paard van Tomasso Lonfernini. Dit paard is zo oververhit dat het een infuus nodig heeft. Een onterend gezicht. De disciplinemanager Schreurs probeert het paard van nieuwsgierige ogen af te schermen. Tevergeefs.

Een recent “position statement” van het Australian Institute of Sport zegt over het gebruik van een infuus bij menselijke atleten: “Clinical scenarios within elite sport that warrant use of intravenous fluids includes severe dehydration, exertional heat illness, trauma and administration of medications. This position statement provides guidance for medical practitioners when using IV fluids in sport.

Er moet voor menselijke atleten dus een serieuze medische reden zijn, voordat gebruik van een infuus is toegestaan. Het is een reactie op ontwikkelingen in de duursport waarbij commerciële bedrijven na de finish aan marathonlopers een infuus aanbieden omdat het zou kunnen helpen bij het herstel.

De politiek zou er een mening over kunnen hebben, of sporten waarbij het normaal gevonden wordt dat deelnemers na een wedstrijd met een infuus geholpen moeten worden wel zo gezond zijn dat ze het subsidiëren waard zijn. Onze fractie vindt van niet.

Op vraag 11, over de mishandeling van Saint Boy tijdens de moderne vijfkamp op de Olympische Spelen, was het antwoord dat sponsoring niet aan de orde is, omdat het geen kernsport is. Dat is prima. Inmiddels heeft de internationale organisatie ook voorgesteld het paardenonderdeel uit de moderne vijfkamp te schrappen, en is een consultatie gestart om een nieuw onderdeel te vinden. Een sport die veilig is, weinig logistieke problemen geeft, duurzaam is, etc.

Voorzitter Bach van het Internationaal Olympisch Comité dringt aan op de verandering:

The UIPM must finalise its proposal for the replacement of horse riding and the overall competition format, and demonstrate a significant reduction in cost and complexity and an improvement across the areas of safety, accessibility, universality and appeal for young people and the general public.

Net zoals het IOC en de UIPM streven naar verbetering van het formaat, bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid, toegankelijkheid, en aantrekkelijkheid voor jonge mensen en het algemene publiek, zo zou de provincie ook regelmatig de bijdrage aan de Gelderse kernsporten moeten evalueren.

In de Beleidsagenda sport staat:

Het sportbeleid voor de huidige statenperiode, zoals in deze beleidsagenda Gelderland Sport! 2020-2023 is vastgelegd, bestaat uit vier doelen: mensen verbinden, mensen van jong tot oud aanzetten tot bewegen, samenwerking in de sport stimuleren en een toekomstbestendige sportomgeving creëren.

Het antwoord op vraag 5, dat de klimaateffecten van de sportevenementen die de provincie subsidieert de aandacht hebben, is voor ons dan ook niet voldoende. Het stimuleren van de topsportevenementen is nadrukkelijk bedoeld om de breedtesport te stimuleren. Dus niet alleen de klimaateffecten van het evenement zouden de aandacht moeten hebben, maar ook de klimaateffecten van de basissport zelf.

Op de vragen 8, 9 en 10 was het antwoord dat het college er niet bij de KNHS op wil aandringen dat paarden die tijdens een springwedstrijd een bloedneus krijgen (zoals Kilkenny tijdens de Olympische Spelen overkwam) uitgebeld worden. We zijn teleurgesteld, maar zullen dat dan zelf bij de KNHS onder de aandacht brengen, en als dat niet helpt op een geschikt moment weer met een motie komen om de subsidie stop te zetten.

Vragen:

  1. Bent u het ermee eens, dat er bij de 6 gevallen van ‘serious injury’ meer aan de hand was dan een eenvoudige preventieve maatregel?
  2. Bent u bereid om bij het beoordelen van de klimaateffecten van een gesubsidieerde sport niet alleen de klimaateffecten van een evenement mee te tellen, maar ook die van de breedtesport die met het evenement gestimuleerd moet worden?
  3. Vindt u ook, dat het niet normaal moet worden gevonden, als deelnemers aan een duursport na de finish met een infuus weer opgelapt moeten worden, en dat deze praktijken een rol kunnen spelen bij de afweging om wel of niet subsidie te geven?
  4. Bent u bereid in het kader van de bezuinigingsronde van de provincie de keuze van de kernsporten, die gesubsidieerd worden uit incidentele middelen, opnieuw te bezien?
  5. Deze vraag is de vorige maal al gesteld, maar toen niet beantwoord : hoeveel subsidie is er de laatste jaren aan paardensport(evenementen) gegeven?

Indiendatum: 23 dec. 2021
Antwoorddatum: 1 feb. 2022

Vraag 1:
Bent u het ermee eens, dat er bij de 6 gevallen van ‘serious injury’ meer aan de hand was dan een eenvoudige preventieve maatregel?

Antwoord:
In onze antwoorden op uw eerdere vragen (PS2021-716) is niet gesproken over ‘eenvoudige’ preventieve maatregelen. Deze maatregelen worden door veterinair deskundigen voorgeschreven.

Vraag 2:
Bent u bereid om bij het beoordelen van de klimaateffecten van een gesubsidieerde sport niet alleen de klimaateffecten van een evenement mee te tellen, maar ook die van de breedtesport die met het evenement gestimuleerd moet worden?

Antwoord:
Het klimaateffect van de breedtesport die wordt gestimuleerd door onze subsidie voor sportevenementen, laat zich zeer moeilijk meten. Daarom nemen we deze niet mee in onze beoordeling.

Vraag 3:
Vindt u ook, dat het niet normaal moet worden gevonden, als deelnemers aan een duursport na de finish met een infuus weer opgelapt moeten worden, en dat deze praktijken een rol kunnen spelen bij de afweging om wel of niet subsidie te geven?

Antwoord:
Wij zijn van mening dat het dierenwelzijn door de KNHS en de organisatoren van paardensportevenementen voldoende gewaarborgd wordt.

Vraag 4:
Bent u bereid in het kader van de bezuinigingsronde van de provincie 15 de keuze van de kernsporten, die gesubsidieerd worden uit incidentele middelen, opnieuw te bezien?

Antwoord:
Hierbij verwijzen wij u naar het proces van de herijking.

Vraag 5:
Deze vraag is de vorige maal al gesteld, maar toen niet beantwoord : hoeveel subsidie is er de laatste jaren aan paardensport(evenementen) gegeven?

Antwoord:
In 2021 zijn 4 evenementen en bijbehorende side-events gesubsidieerd voor totaal €196.000,- In 2020 is aan 3 evenementen €111.000,- subsidie toegekend, beduidend minder vanwege Covid-19 maatregelen.


Gedeputeerde Staten van Gelderland
John Berends - Commissaris van de Koning
Miriam Nienhuis-van Doremaele - Secretaris

Wij zijn tegen:

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen geheimhouding opgelegd in carrouselvergadering over stikstofbeleid

Lees verder

Schriftelijke vragen delegatieverordening

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer