Motie tegen subsidie voor endurance


10 november 2016

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 9 november 2016
constaterende dat:

  • de provincie Gelderland ruim 41.000 euro subsidie heeft verleend aan de KNHS voor het Nederlands Kampioenschap Endurance in Ermelo op 14 mei;
  • Provinciale Staten niet bij dat besluit betrokken zijn;
  • deze tak van sport de laatste jaren regelmatig negatief in het nieuws is doordat deelnemers niet meer genoegen nemen met “to finish is to win”;
  • bij het gesubsidieerde evenement 7 van de 19 deelnemers de finish niet haalden;
  • in de laatste 6 jaren 83 paarden omkwamen bij internationale endurance wedstrijden zoals in Ermelo;
  • meer geld, en grotere prijzen, kunnen maken dat deelnemers meer risico’s nemen;
  • er andere sporten zijn, die minder kosten, minder welzijnsrisico’s geven, geschikt zijn voor meer mensen, en minder milieubelasting geven

verzoeken Gedeputeerde Staten

  • met Provinciale Staten zo spoedig mogelijk over de kaders van het sportbeleid te overleggen;
  • tot die tijd geen subsidieverzoeken meer te honoreren;
  • aan de KNHS de zorgen over het welzijn van de paarden over te brengen

en gaan over tot de orde van de dag.

Luuk van der Veer
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

PVV, PvdD

Tegen

VVD, CDA, GroenLinks, D66, SP, PvdA, ChristenUnie, SGP, 50plus

Wij zijn tegen:

Lees onze andere moties

Motie natuurbudget

Lees verder

Motie Sustainable Development

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer