Motie Sustai­nable Devel­opment


10 november 2016

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 9 november 2016

constaterende dat

  • volgens een recent CBS rapport Nederland nog niet aan alle doelen voor “Sustainable Development” van de Verenigde Naties voldoet;
  • vooral op het gebied van klimaatbescherming, hernieuwbare energie, en economische en sociale ongelijkheid een grotere inspanning nodig is;


verzoeken Gedeputeerde Staten

  • een reactie te geven op het rapport, met maatregelen die Gelderland en de Gelderse gemeenten kunnen nemen om aan de VN doelen te voldoen;


en gaan over tot de orde van de dag.

Luuk van der Veer
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

GroenLinks, SP, PvdD

Tegen

VVD, CDA, D66, PvdA, PVV, ChristenUnie, SGP, 50plus

Lees onze andere moties

Motie tegen subsidie voor endurance

Lees verder

Motie klimaatparagraaf: voorkom dweilen met de kraan open

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer