Motie natuur­budget


28 september 2016

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 28 september 2016

constaterende dat

  • GS voorstelt in de Najaarsnota om het budget voor natuur naar beneden bij te stellen;
  • Er onvoldoende budget is om bijvoorbeeld leefgebieden van dieren te verbinden;

verzoeken Gedeputeerde Staten

  • Het budget voor natuur voor de jaren 2017 t/m 2019 niet naar beneden bij te stellen, en de komende jaren geen financiĆ«le middelen uit kerntaak 3 vrij te laten vallen aan de algemene middelen;

en gaan over tot de orde van de dag.


Luuk van der Veer
Partij voor de Dieren


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie wet dieraantallen

Lees verder

Motie tegen subsidie voor endurance

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer