Motie wet dier­aan­tallen


28 september 2016

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 28 september 2016

constaterende dat

  • Gedeputeerde Staten zich wil verzetten tegen de komst van de nieuwe Wet Dieraantallen;
  • de Wet Dierenaantallen bedoeld is als een extra instrument om gezondheidsrisico’s te beperken, door een verdere groei van het aantal dieren in een regio te voorkomen;
  • een meerderheid van de 1820 respondenten op een enquete in de Gelderlander het slecht vindt dat de provincie een tegenstander is van de wet Dieraantallen;

verzoeken Gedeputeerde Staten

  • het verzet tegen de Wet Dieraantallen te staken;

en gaan over tot de orde van de dag.

Luuk van der Veer
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

GroenLinks, PvdD

Tegen

VVD, CDA, D66, SP, PvdA, PVV, ChristenUnie, SGP, 50plus

Lees onze andere moties

Motie pluimveehouderij en luchtkwaliteit

Lees verder

Motie natuurbudget

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer