Motie pluim­vee­hou­derij en lucht­kwa­liteit


28 september 2016

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 28 september 2016

constaterende dat

  • Gedeputeerde Van Dijk heeft beweerd dat “Met name buiten scharrelen en biologische pluimveehouderij de verslechtering in luchtkwaliteit in Gelderse Vallei veroorzaken.”;

verzoeken Gedeputeerde Staten

  • Deze bewering terug te nemen, óf de bewering met cijfers te onderbouwen;

en gaan over tot de orde van de dag.

Luuk van der Veer
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

GroenLinks, PvdD

Tegen

VVD, CDA, D66, SP, PvdA, PVV, ChristenUnie, SGP, 50plus

Lees onze andere moties

Motie Plussenbeleid percentage

Lees verder

Motie wet dieraantallen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer