Motie Plus­sen­beleid percentage


29 juni 2016

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 29 juni 2016

constaterende dat het niet wenselijk is om een bouwvlak geheel vol te bouwen, in verband met de toegankelijkheid voor de brandweer bij calamiteiten;

verzoeken Gedeputeerde Staten op provinciaal niveau een maximaal bebouwingspercentage in te voeren, of een andere regel om voldoende toegankelijkheid te waarborgen;

en gaan over tot de orde van de dag.

Luuk van der Veer
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

GroenLinks, PvdD

Tegen

VVD, CDA, D66, SP, PvdA, PVV, ChristenUnie, SGP, 50plus

Lees onze andere moties

Motie Plussenbeleid opschonen bestemmingsplannen

Lees verder

Motie pluimveehouderij en luchtkwaliteit

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer