Motie Plus­sen­beleid opschonen bestem­mings­plannen


29 juni 2016

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 29 juni 2016

overwegende dat is gebleken dat er nog gemeenten zijn met verouderde bestemmingsplannen (meer dan tien jaar oud) die niet aan het provinciaal beleid voldoen;

verzoeken Gedeputeerde Staten, zo spoedig mogelijk die gemeenten hun bestemmingsplannen te laten herzien ;

en gaan over tot de orde van de dag.

Luuk van der Veer
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

GroenLinks, SP, CDA, 50plus, PvdD

Tegen

VVD, D66, PvdA, PVV, ChristenUnie, SGP

Lees onze andere moties

Motie Plussenbeleid grondgebonden

Lees verder

Motie Plussenbeleid percentage

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer