Motie Plus­sen­beleid grond­ge­bonden


29 juni 2016

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 29 juni 2016

overwegende dat plannen voor een buitengewoon groot melkveebedrijf in Wichmond tot commotie hebben geleid;

verzoeken Gedeputeerde Staten, voor melk- en rundveehouderijen die grondgebonden zijn ook een maximale bouwvlakmaat in te voeren;

en gaan over tot de orde van de dag.

Luuk van der Veer
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

GroenLinks, PvdD

Tegen

VVD, CDA, D66, SP, PvdA, PVV, ChristenUnie, SGP, 50plus