Motie Plus­sen­beleid geiten­hou­de­rijen


29 juni 2016

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 29 juni 2016

constaterende dat er in de samenleving nog steeds onrust bestaat over mogelijke uitbraken van besmettelijke ziekten (zoals Q-koorts) rond geitenhouderijen;

verzoeken Gedeputeerde Staten een speciaal beleid voor geitenhouderijen voor te stellen, dat rekening houdt met de wens van de geitenhouders om de dieren buiten te laten lopen, en met mogelijke besmettelijke ziekten;

en gaan over tot de orde van de dag.

Luuk van der Veer
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

GroenLinks, PvdD

Tegen

VVD, CDA, D66, SP, PvdA, PVV, ChristenUnie, SGP, 50plus

Lees onze andere moties

Motie Plussenbeleid geen verdiepingen

Lees verder

Motie Plussenbeleid grondgebonden

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer