Motie Plus­sen­beleid geen verdie­pingen


29 juni 2016

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 29 juni 2016

verzoeken Gedeputeerde Staten, op provinciaal in plaats van op gemeentelijk niveau te regelen dat geen veehouderijen met verdiepingen worden toegestaan;

en gaan over tot de orde van de dag.

Luuk van der Veer
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

GroenLinks, SP, PVV, 50plus, PvdD

Tegen

VVD, CDA, D66, PvdA, ChristenUnie, SGP

Lees onze andere moties

Motie Plussenbeleid economische visie

Lees verder

Motie Plussenbeleid geitenhouderijen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer