Motie Plus­sen­beleid econo­mische visie


29 juni 2016

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 29 juni 2016

constaterende dat Gedeputeerde Staten in recente notities over het plussenbeleid geen beeld heeft geschetst van de toekomstperspectieven van reguliere en biologische bedrijven, en van de gewenste bedrijfsgrootte in de toekomst;

verzoeken Gedeputeerde Staten voordat er verder over het plussenbeleid gesproken wordt eerst een notitie op te stellen met een visie op de toekomst van de veehouderij in Gelderland;

en gaan over tot de orde van de dag.

Luuk van der Veer
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

GroenLinks, PvdD

Tegen

VVD, CDA, D66, SP, PvdA, PVV, ChristenUnie, SGP, 50plus

Lees onze andere moties

Motie Plussenbeleid doorrekening

Lees verder

Motie Plussenbeleid geen verdiepingen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer