Partij voor de Dieren wil provin­ciale steun voor paar­den­opvang


23 september 2020

De provincie wil de komende jaren de paardensport financieel blijven stimuleren. De Partij voor de Dieren stelt vandaag voor om een deel van dit bedrag te besteden aan opvang van paarden, zoals Stichting Paardenopvang Achterhoek. Deze paardenopvang biedt een rustplek voor verwaarloosde en mishandelde paarden, maar heeft op de nieuwe locatie een stevige omheining rond de weide nodig.

Het probleem van sport met dieren is dat de dieren hierbij vaak in hun gezondheid en welzijn worden aangetast. Dit komt bijvoorbeeld door dieronvriendelijke trainingsmethoden, overbelasting of het vervroegd doden van dieren die bij het teruglopen van hun prestaties worden afgedankt. Daarom dient de partij vandaag ook een amendement in om paardensport als provinciale kernsport te schrappen.

Zie voor een uitgebreidere toelichting het landelijke standpunt omtrent het houden van paarden.