Korting op natuur


College wil 36 miljoen minder uitgeven aan natuur

7 oktober 2020

Fractievoorzitter Luuk van der Veer heeft in de carrouselvergadering van 7 oktober bij de bespreking van de najaarsnota zijn verbazing uitgesproken over de vermindering van de financiële reserve voor natuur. Gedeputeerde Staten willen de reserve met 36,5 miljoen verminderen, terwijl de staat van de natuur toch zorgwekkend is. Het aantal insecten neemt af, de natuur verdroogt, het gaat slecht met de weidevogels, et cetera.

De gedeputeerde zegde toe met aanvullende informatie te zullen komen, voordat Provinciale Staten op 28 oktober het definitieve besluit hierover zullen nemen.

De Partij voor de Dieren heeft aangekondigd niet met deze najaarsnota in te kunnen stemmen, en een amendement te overwegen.

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren wil provinciale steun voor paardenopvang

De provincie wil de komende jaren de paardensport financieel blijven stimuleren. De Partij voor de Dieren stelt vandaag voor ...

Lees verder

Paint it Black!

Verf van elke windmolen één wiek zwart. Dat is één van onze voorstellen om vogelslachtoffers te voorkomen. Wetenschappelijk o...

Lees verder