Paint it Black!


Bescherm vogels tegen wind­molens

13 oktober 2020

Verf van elke windmolen één wiek zwart. Dat is één van onze voorstellen om vogelslachtoffers te voorkomen. Wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat met deze simpele maatregel wel 70 procent minder slachtoffers onder vogels te verwachten zijn.

We brachten dit in bij de bespreking van de Gelderse Regionale Energiestrategieën (RES’en), waarbij het ook over de plaatsing van windmolens gaat. Verder vroegen we aandacht voor de bescherming van natuur, en de daarin levende dieren. “De natuur in Gelderland staat al behoorlijk onder druk. Als wij daar dan ook nog eens windmolens en zonneparken gaan plaatsen, worden leefgebieden van beschermde diersoorten nog verder verkleind”, stelt fractievolger Bart Kuijer. Hij pleit er voor windmolens niet in natuurgebieden te zetten, maar nabij bedrijventerreinen en andere infrastructuur: “Ook qua ruimte en geld is het efficiënter om de opwekking van elektriciteit zo dicht mogelijk bij de gebruikers te plaatsen”.

Wat de Partij voor de Dieren betreft zal er in eerste instantie veel meer ingezet moeten worden op energiebesparing: “Voor ruwweg elke MW elektriciteit die we minder verbruiken, hoeven we één windmolen minder te plaatsen. Dat is natuurlijk het ultieme middel ter voorkoming van vogelaanvaringen, maar ook van horizonvervuiling, voor hen die daar gevoelig voor zijn.”

Andere mogelijkheden die Bart ziet om slachtoffers onder vogels te minimaliseren zijn het aanhouden van een minimale tiplaagte van windmolens, en de toepassing van detectiesystemen waarmee windmolens tijdelijk stil kunnen worden gezet. In Windpark Krammer, in Zeeland, is dit al met succes toegepast.