Partij voor de Dieren zet de Donuteco­nomie op de Gelderse agenda


13 oktober 2020

De Partij voor de Dieren heeft samen met de SP, D66, GroenLinks, CU en het CDA een agendaverzoek ingediend om de economie toekomstbestendig te maken. Het beoogde doel is meerdere experts uit te nodigen om leden van PS en GS te informeren over actuele ideeën om dit te verwezenlijken. In plaats van groei en concurrentie maken nu principes als 'gedijen' en 'samenwerking' hun opmars binnen de economie. Sprekers als Kate Raworth, Amartya Sen en Mariana Mazzucato kunnen ons leren wat de nieuwe inzichten betekenen voor de regionale praktijk. Eerstgenoemde spreker is de auteur van Doughnut Economics: Seven Ways to Think Like a 21st-Century Economist (2017). Haar werk is de inspiratie geweest voor de Amsterdam Donut Coalitie. De Partij voor de Dieren stelt samen met de andere partijen voor om de initiatiefnemers van de coalitie uit te nodigen om hun ervaringen te delen over wat het betekent om ‘doughtnut economics’ in de praktijk te brengen. Een vervolgstap zou bijvoorbeeld een Gelderse Donut Coalitie kunnen zijn.

Op 9 september 2020 heeft PS tijdens de oordeelsvorming gesproken over de Statenbrief Uitwerking nieuwe economische accenten waarbij ‘doughnut economics’ is opgeworpen als kansrijke visie op een nieuwe economie. De donuteconomie staat voor een economie waar we beter van worden, ongeacht of die groeit. Het uitgangspunt is om een rechtvaardige basis te bieden binnen veilige ecologische grenzen. Daarnaast is het in het kader van de huidige covid-19 crisis van belang om bij het herstel de meest recente economische knowhow toe te lichten. De provincie kan, door met relevante experts en initiatiefnemers van de Amsterdam Donut Coalitie in gesprek te gaan, concreet verkennen wat het betekent om een beleid te baseren op nieuwe economische inzichten. Dit kan de sleutel vormen voor een toekomstbestendige, Gelderse economie.

De door PS besproken Statenbrief Uitwerking nieuwe economische accenten gaat uit van de gedachte dat wij uiteindelijk weer terug gaan naar hoe het was vóór de covid-19 crisis begon. Dit is echter een aanname. Gezien de huidige onzekerheid omtrent de toekomst ten tijde van de covid-19 crisis, is het verstandig om te bestuderen hoe een toekomstbestendige economie vorm kan krijgen in het licht van meerdere toekomstbeelden. Een visie op de economie, waarin de ecologische grenzen van onze aarde worden gerespecteerd en een samenleving met zorg voor de meest kwetsbaren mogelijk is, biedt in dit kader een interessant aanknopingspunt. Daarnaast is het ook een belangrijke bouwsteen om te leren hoe bestaande initiatieven, zoals de Amsterdam Donut Coalitie, uitwerken in de regionale praktijk. Een mogelijke vervolgstap is te kijken of in Gelderland animo is voor een Gelderse Donut Coalitie.

Op 7 oktober is het verzoek door de agendacommissie behandeld en goedgekeurd. Hier is een link naar het verslag.

Gerelateerd nieuws

Paint it Black!

Verf van elke windmolen één wiek zwart. Dat is één van onze voorstellen om vogelslachtoffers te voorkomen. Wetenschappelijk o...

Lees verder

Amendement Vrijval Natuur

De Partij voor de Dieren heeft tijdens Provinciale Statenvergadering van 28 oktober 2020 een amendement ingediend tegen het v...

Lees verder