Amen­dement Vrijval Natuur


29 oktober 2020

De Partij voor de Dieren heeft tijdens Provinciale Statenvergadering van 28 oktober 2020 een amendement ingediend tegen het verminderen van de reserve Natuur met €36,5 miljoen.

Fractievoorzitter Luuk van der Veer sprak al op 7 oktober bij de bespreking van de Najaarsnota zijn verbazing uit over de vermindering van de financiële reserve voor natuur. Gedeputeerde Staten willen namelijk €36,5 miljoen vanuit de reserve Natuur halen voor de algemene reserve Coalitieakkoordmiddelen.

Wij vinden het onbegrijpelijk dat dit bedrag uit het spaarpotje Natuur wordt gehaald gezien de zorgwekkende stand van de natuur.[1] Er is een drastische achteruitgang van biodiversiteit in Nederland als zowel de rest van Europa zichtbaar. Duizenden diersoorten en leefgebieden worden bedreigd. Daarnaast neemt de natuurkwaliteit in agrarische en stedelijke gebieden in Gelderland af. Opgesomd: er is sprake van meer achteruitgang dan vooruitgang. Wij vinden dat het geld daarom hard nodig is voor de natuur zelf.

Het amendement kunt u hier vinden.


[1] https://nos.nl/artikel/2352963-meer-achteruitgang-dan-vooruitgang-voor-diersoorten-en-leefgebieden-europese-unie.html

https://www.bij12.nl/onderwerpen/natuur-en-landschap/voortgangsrapportages-natuur/

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/10/26/kamerbrief-over-voortgangsrapportage-natuur-2019

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren zet de Donuteconomie op de Gelderse agenda

De Partij voor de Dieren heeft samen met de SP, D66, GroenLinks, CU en het CDA een agendaverzoek ingediend om de economie toe...

Lees verder

1-11 : World Vegan Day !

1 November is Wereldveganismedag ! De provinciale fractie eet op het provinciehuis altijd veganistisch. Hier wat voorbeelde...

Lees verder