Amen­dement Gedicht Omge­vings­visie


19 december 2018

Op voorstel PS2018-712“Actualisatie Omgevingsvisie en Omgevingsverordening”.

Voorgesteldwordt in het Actualisatieplan van de Omgevingsvisie metplanidentificatienummer: NL.IMRO.9925.SVOmgvisieGG-vst1 in hoofdstuk1 de volgende tekst te verwijderen, en – net als depraktijkvoorbeelden - in een afzonderlijk document te plaatsen, datgeen deel uitmaakt van de visie :

“GaafGelderland

Ik zie een Gelderland voorme
waar we alles opnieuwgebruiken
waar afval als primairprobleem afvalt
en we niet met onze kop hetzand induiken

Ik zie een Gelderland voorme
waar we streven naar gezond-
waar dat geldt voor hetwater,
voor de lucht en voor degrond

Ik zie een Gelderland voorme
waar we niet blind of bangzijn voor de toekomst -
waar we anticiperen opautomatisering,
op overal draadloosinternet, en op digitalisering

Ik zie een Gelderland voorme
waar werknemers op eengroene manier naar hun werk toegaan -
waar bijna alles met het OVbereikbaar is, en er voldoende oplaadpunten voor de auto staa

Ik zie een Gelderland voorme
waar stad en natuur naastelkaar kunnen groeien -
waar we rekening houden methet rijzen van de industrie,
het behouden van ruimte, enhet land laten bloeien

Ik zie een Gelderland voorme
waar we niet schuwen tewerken aan hoe alles nu eenmaal gaat -
waar we stappen moeten endurven ondernemen tegen de grillen van het veranderend klimaat

Ik zie een Gelderland voorme
met haar voeten in de aarde-
met een gezonde industrie,een standvastige natuur,
en een uitgangspunt vanwaarde

Ik zie een Gelderland voorme
dat we, waar nodig, positiefveranderen -
en zoiets doe je niet alleen
- maar samen met de anderen

Jesse Laport

Dichter van Gelderland”

Toelichting:

Hetgedicht is een weerspiegeling van de inhoud van de visie. Datbetekent dat het gedicht aangepast moet worden als de visieverandert. We hebben voor een van onze amendementen een poginggedaan, maar dat had toch niet de kwaliteit die bij het origineelpast; wij zijn geen dichters :

Ikzie een Gelderland voor me
waar koeien tevreden in de weistaan
waar biggetjes hun staart mogen houden
en herten vrijvan A naar B kunnen gaan

Ik zie een Gelderland voorme
waar vogels niet met hagel worden beschoten
waar eenopvang is voor aangereden dieren
en geen kalfjes wordendoodgespoten

Ikzie een Gelderland voor me
waar bijen niet sterven aanimidacloprid
waar lammetjes oud kunnen worden
enje de kalfjes bij hun moeder ziet

Ikzie een Gelderland voor me
waar we ganzen niet in CO
2laten stikken
waar pasgeboren vogeltjes stevige botten hebben
enreeën niet van mensen schrikken

Ik zie een Gelderlandvoor me
waar we vissen niet aan de haak willen slaan
waarwolven welkom zijn
en haantjes niet de hakselaar in gaan”


Bovendienis het de vraag of het gedicht wel aangepast mag worden, in verbandmet auteursrechten. Conclusie : een gedicht bij de omgevingsvisie iseen leuk en creatief idee, maar het maakt de visie nu moeilijkamendeerbaar, en moeilijk te onderhouden. Het kan beter buiten deformele omgevingsvisie geplaatst worden, net als depraktijkvoorbeelden, in plaats van er onderdeel van uit te maken.

L.van der Veer,
Partij voor de Dieren.


Status

Verworpen

Voor

PvdD

Tegen

VVD, CDA, D66, SP, PvdA, PVV, ChristenUnie, SGP, GroenLinks, 50plus

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer