Amen­dement Ener­gie­tran­sitie


19 december 2018

Op voorstel PS2018-712 "Actualisatie Omgevingsvisie en Omgevingsverordening"

Voorgesteld wordt in het Actualisatieplan van de Omgevingsvisie met planidentificatienummer NL.IMRO,9925.SVOmgevingsvisieGG-vst1 in hoofdstuk 4 de tekst onder paragraaf 1 "Energietransitie: van fossiel naar duurzaam" bij 'Onze ambitie"

te wijzigen van:

• In 2050 is Gelderland klimaatneutraal. Dit bereiken we door grootschalige besparing en opwekking uit verschillende duurzame bronnen van energie, zoals wind, zon, waterkracht, biomassa en bioenergie. En we stimuleren innovatie en het uitrollen van bewezen technieken.

• Als tussendoel realiseren we in 2030 55 % broeikasgasreductie in Gelderland.

Naar:

• In 2050 is Gelderland klimaatneutraal. Dit bereiken we door grootschalige besparing en opw-ekking uit verschillende duurzame bronnen van energie, zoals wind, zon, waterkracht, biomassa en bioenergie. En we stimuleren innovatie en het uitrollen van bewezen technieken. In 2023 is minimaal16% van de in Gelderland opgewekte energie duurzame energie.

• Als tussendoel realiseren we in 2023 tenminste 32% broeikasgasreductie en in 2030 tenminste 55 % broeikasgasreductie in Gelderland.

Toelichting:

De energietransitie is een van de belangrijkste uitdagingen van onze tijd. Ook de provincie Gelderland zal zijn steentje moeten bijdragen om de energietransitie te doel slagen. De ambities om in 2050 klimaatneutraal te zijn en in 2030 een broeikasgasreductie van 55 % te hebben bereikt, zijn hoognodig maar niet simpel te bereiken. Als steun in de rug en om ervoor te zorgen dat de benodigde stappen niet te laat worden gezet, stellen wij via dit amendement extra tussendoelen voor 2023.

W. Witteveen, GroenLinks

E. Van Dijk, SP

L. Van der Veer, Partij voor de Dieren

S. Hellegers, D66


Status

Verworpen

Voor

PvdD, GroenLinks, SP, D66

Tegen

VVD, CDA, PvdA, PVV, ChristenUnie, SGP, 50plus

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer