Amen­dement Woning­bouw­plannen, toepassen van Ladder voor Duurzame Verste­de­lijking


19 december 2018

Voorgesteld wordt in hetActualisatieplan van de Omgevingsvisie met planidentificatienummer:NL.IMRO.9925.SVOmgvisieGG-vst1 in hoofdstuk 4, paragraaf 7, “woon-en leefomgeving, dynamisch, divers, duurzaam”, toe te voegen aan dealinea “Onze aanpak”:

  • We gaan strikt toezien op het toepassen van de Ladder voor Duurzame Verstedelijking bij woningbouwplannen. De Ladder voor Duurzame Verstedelijking wordt gebruikt bij het maken van woningbouwprogramma’s, en daarbij wordt ook gekeken naar de mogelijkheden voor kleine aanpassingen zoals woningsplitsing en hergebruik van leegstaande panden.

Toelichting

  • In de omgevingsvisie wordt alleen in kwalitatieve termen gesproken over de wijze waarop nieuwe woningbouw kan vinden. Met de toepassing van de Ladder voor Duurzame Verstedelijking wordt aan deze termen praktisch invulling gegeven. Het is verstandig om dit voor gemeenten wettelijke instrument expliciet te noemen in de Visie.
  • Door de Ladder voor Duurzame Verstedelijking als provincie ook op regionale schaal toe te passen kan deze een rol spelen bij het afwegen van uitbreidingsmogelijkheden.
  • Er is veel vraag naar kleine aanpassingen die veel woningen kunnen opleveren: woningsplitsing, conversie van een schuur of garage tot woning voor mantelzorg (“bakhuusje”) en ander hergebruik van leegstaande panden. Deze aanpassingen, veelal in enkele stuks of projecten kleiner dan 12 woningen, moeten door de verdelingsregels voor woningbouwprogrammas niet onmogelijk gemaakt worden. Ondersteuning van dergelijke aanpassingen vormt een belangrijke bijdrage aan efficiënt en zuinig ruimtegebruik.

W.Witteveen, GroenLinks

L. van der Veer, Partijvoor de Dieren

E. Van Dijk, SP


Status

Verworpen

Voor

PvdD, GroenLinks, SP

Tegen

VVD, CDA, D66, PvdA, PVV, ChristenUnie, SGP, 50plus

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Mede-ingediend Amendement Beleefbare Stilte, Rust en Donkerte

Lees verder

Amendement Energietransitie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer