Laat winsten zonne- en wind­energie naar eigen gemeenten gaan


PvdD dient vragen in met andere fracties

14 maart 2022

Zes Gelderse fracties willen van de provincie weten of Gelderland zelf wind- en zonneparken kan bouwen en beheren. Volgens Partij voor de Dieren en de andere partijen kan hiermee met minder kosten duurzame energie worden opgewekt, en verdwijnt de winst niet in zaken van projectontwikkelaars. Dit zou voor meer draagvlak voor windturbines kunnen zorgen.

Partij voor de Dieren, D66, GroenLinks, PvdA, SP en 50PLUS, hebben schriftelijke vragen gesteld over de mogelijkheden om als provincie, samen met gemeenten, zogeheten energiehubs te bouwen en te exploiteren. Bart Kuijer van Partij voor de Dieren ziet daarin meerdere voordelen: “Weerstand tegen windparken en zonnevelden ligt deels in dat de winst naar investeerders gaat, die vaak geen enkele binding met de omgeving hebben. Als je als gemeente samen met de provincie een energiehub neerzet, kun je alle opbrengsten in de directe omgeving investeren. Ook heb je dan meer mogelijkheden om burgers te betrekken en heb je meer invloed op de realisatie.”

Kuijer wijst op het laatste rapport van het VN klimaatpanel IPCC, dat uitwijst dat de gevolgen van klimaatverandering ernstiger zijn dan werd gedacht: “We hebben geen tijd te verliezen. We moeten als overheden onze verantwoordelijkheid nemen en de energietransitie zo snel mogelijk doorvoeren.”

Een energiehub is een cluster van wind­ en zonne-energieopwekking. Door deze twee vormen van opwekking op een locatie te combineren, wordt er efficiënter omgegaan met de bekabeling. Doordat commerciële projectontwikkelaars niet verantwoordelijk zijn voor de aansluiting op het elektriciteitsnet, worden zon en wind doorgaans nog niet gecombineerd.

Gerelateerd nieuws

Zorgen over de ecologische verbindingszones

De Partij voor de Dieren heeft vragen gesteld over het vertraagde, provinciale onderzoek naar de ecologische verbindingszones...

Lees verder

Houd Gelderland kernenergievrij!

Geen kernenergie of kernafval in Gelderland: dat was de boodschap van Partij voor de Dieren tijdens de vergadering over kerne...

Lees verder