Zorgen over de ecolo­gische verbin­dings­zones


PvdD stelt provincie vragen over vertraagd onderzoek

25 februari 2022

De Partij voor de Dieren heeft vragen gesteld over het vertraagde, provinciale onderzoek naar de ecologische verbindingszones. Dit onderzoek, opgezet in februari 2021, moet uitwijzen hoever de realisatie van de natuurverbindingen is gevorderd en wat er nodig is voor goede verbindingen. Helaas was het antwoord van de gedeputeerde afgelopen woensdag dat dit rapport waarschijnlijk pas vlak voor de zomer of zelfs na de zomer af is.

Wij vinden het teleurstellend dat het rapport niet af is voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart. De conclusies over de ecologische verbindingszones hadden meegenomen kunnen worden in de politieke debatten en de onderhandelingen over de coalitieakkoorden, zo meent statenlid Luuk van der Veer.

De Partij voor de Dieren wil dat de provincie Gelderland zich inzet voor goede ecologische verbindingen tussen natuurgebieden. Nieuwe bedrijventerreinen, uitbreiding van woonwijken of vakantieparken, ontwikkelingen in de landbouw: al deze factoren zorgen ervoor dat natuurgebieden onderling steeds slechter met elkaar in verbinding staan. Dit heeft nadelige gevolgen voor de biodiversiteit die al zwaar te lijden heeft onder klimaatverandering. Om planten- en diersoorten beter bestendig te maken voor de veranderende omstandigheden zijn sterke natuurverbindingen van essentieel belang. Op deze manier kunnen zij zich meebewegen met het veranderende klimaat.

Ondanks het nog lang moeten wachten op het rapport zijn we in ieder geval blij om een toezegging te hebben ontvangen dat de evaluatie eraan komt.

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

PvdD zet oude bosbodems weer op de kaart

Succes! Partij voor de Dieren zet oude bosbodems letterlijk weer op de kaart. Naar aanleiding van het Edese project "Parklaan...

Lees verder

Laat winsten zonne- en windenergie naar eigen gemeenten gaan

Zes Gelderse fracties willen van de provincie weten of Gelderland zelf wind- en zonneparken kan bouwen en beheren. Volgens Pa...

Lees verder