Houd Gelderland kern­ener­gievrij!


28 april 2022

Geen kernenergie of kernafval in Gelderland: dat was de boodschap van Partij voor de Dieren tijdens de vergadering over kernenergie in Gelderland van woensdag 20 april. Partij voor de Dieren wil dat Gedeputeerde Staten al het mogelijke doet om ervoor te zorgen dat er in Gelderland geen kerncentrale wordt gebouwd, dat er geen kernafval wordt opgeslagen in de provincie, en dat er geen kernenergie wordt ingekocht.

Het idee dat kernenergie inmiddels voldoende veilig is klopt niet. De risico's die aan kernenergie, en voornamelijk kernafvalopslag, kleven zijn gigantisch. Ten eerste blijft kernafval nog tienduizenden jaren radioactief, wat langdurig gevaar meebrengt voor mens, dier en milieu. Daarnaast bestaan er tegenwoordig al problemen rondom lekkende vaten kernafval. Zo bleken bijvoorbeeld in 2010 de vaten met radioactief afval in de duinen van Petten niet meer intact te zijn. Ook laten de kernrampen in Tsjernobyl in 1986 en in Fukushima in 2011 de zeer grote gevolgen zien van incidenten en ongelukken met kerncentrales en kernreactoren.

Partij voor de Dieren blijft daarom een groot voorvechter van, in de eerste plaats, forse energiebesparing. Verder zetten we ons in voor zonne- en windenergie, enkel op plaatsen waar dieren, natuur en mensen er zo weinig mogelijk hinder van hebben. Om deze redenen zal Partij voor de Dieren op 11 mei een motie indienen om Gelderland kernenergievrij te houden.