Voorstel aange­nomen: Op naar veiliger OV in de regio!


Succesvol initi­atief van Gelderse jongeren

8 juni 2022

Voorstel aangenomen: de provincie gaat zich inspannen voor een veiliger openbaar vervoer! Dankzij het initiatief van Gelderse jongeren ligt er een mooi plan die o.a. het regionale OV zal verbinden aan het landelijke alarmnummer. En dat is nodig, want nog steeds voelen veel mensen zich niet veilig in het OV. De Partij voor de Dieren wil juist dat het openbaar vervoer zo aantrekkelijk mogelijk is om duurzaam vervoer te stimuleren.

Het initiatiefvoorstel is een samenwerking tussen PvdA Gelderland, D66 Gelderland, GroenLinks Gelderland, SGP provincie Gelderland, Partij voor de Dieren Gelderland en natuurlijk de daadkrachtige jongeren uit de regio die hier hard aan hebben gewerkt!

Lees hier het hele voorstel