Motie ganzen laten leven


3 juni 2015

Vergadering Provinciale Staten op 3 juni 2015


constaterende dat

  • Het apparaat waarmee mogelijk 1.600 ganzen in Gelderse natuurgebieden gedood zullen worden, niet is toegestaan (niet door een algemene maatregel van bestuur volgens de Flora- en Faunawet is aangewezen als een toegestaan middel);
  • De faunabeheerder geen documentatie of goedkeuringsverklaring heeft overlegd;


verzoeken Gedeputeerde Staten

  • De opdracht om 1.600 ganzen te doden in te trekken, en de dieren te laten leven;
  • Het bedrag dat bespaard wordt (22.000 euro) te gebruiken om eventuele schade aan gewassen te vergoeden;


en gaan over tot de orde van de dag.


Luuk van der Veer
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, PVV, GroenLinks

Tegen