Motie ganzen laten leven


3 juni 2015

Vergadering Provinciale Staten op 3 juni 2015


constaterende dat

  • Het apparaat waarmee mogelijk 1.600 ganzen in Gelderse natuurgebieden gedood zullen worden, niet is toegestaan (niet door een algemene maatregel van bestuur volgens de Flora- en Faunawet is aangewezen als een toegestaan middel);
  • De faunabeheerder geen documentatie of goedkeuringsverklaring heeft overlegd;


verzoeken Gedeputeerde Staten

  • De opdracht om 1.600 ganzen te doden in te trekken, en de dieren te laten leven;
  • Het bedrag dat bespaard wordt (22.000 euro) te gebruiken om eventuele schade aan gewassen te vergoeden;


en gaan over tot de orde van de dag.


Luuk van der Veer
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, PVV, GroenLinks

Tegen

Lees onze andere moties

Motie rondetafelgesprek ganzen

Lees verder

Motie reiskosten

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer