Motie reis­kosten


7 juli 2015

Vergadering Provinciale Staten op 8 juli 2015


constaterende dat

 • De reiskostenregeling is aangepast met betrekking tot gebruik van het Openbaar Vervoer;
 • Door de nieuwe NS-businesskaart een kostenbesparing kan worden gerealiseerd;
 • De kilometervergoeding voor gebruik van eigen auto tamelijk hoog is;
 • In de huidige kilometervergoeding (van 0,37 / km) ook de parkeerkosten zijn inbegrepen;
 • Er meestal geen parkeerkosten zijn;
 • Parkeerkosten via de nieuwe declaratie-app eenvoudig apart gedeclareerd kunnen woren;
 • De huidige kilometervergoeding hoger is dan de variabele kosten van veel auto’s
 • Er daardoor een negatieve financiële prikkel is om het Openbaar Vervoer te gebruiken;
 • Een kilometervergoeding van 0,19 / km (het maximaal belastingvrije bedrag) in het bedrijfsleven heel gebruikelijk is;
 • De provincie bij een vergoeding van netto 0,37 / km door de belasting bruto veel meer kwijt is;


verzoeken de griffie een voorstel op te stellen

 • Om de vergoeding van parkeerkosten uit de kilometervergoeding voor reizen met de auto te halen, en de parkeerkosten in het vervolg apart te declareren;
 • om de kilometervergoeding voor reizen met de auto meer in overeenstemming te brengen met de OV kosten per kilometer;


en gaan over tot de orde van de dag.

Luuk van der Veer
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, SP, PVV, GroenLinks

Tegen

Lees onze andere moties

Motie ganzen laten leven

Lees verder

Motie mens en middelen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer