Motie mens en middelen


7 juli 2015

Vergadering Provinciale Staten op 8 juli 2015


constaterende dat

  • Het programma “Mens en Middelen” maakt dat de kosten van de andere programma’s sterk onderschat worden;


verzoeken Gedeputeerde Staten

  • Om de arbeidskosten van de andere programma’s niet meer in “Mens en Middelen” op te nemen, maar in het programma waar de werkzaamheden voor verricht zijn;
  • Om de totale omvang van de ambtelijke organisatie en inhuur via een aparte paragraaf inzichtelijk te maken;


en gaan over tot de orde van de dag.


L. van der Veer,
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, SP, PVV

Tegen

Lees onze andere moties

Motie reiskosten

Lees verder

Motie dossiernummer

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer