Motie dossier­nummer


7 juli 2015

Vergadering Provinciale Staten op 8 juli 2015


constaterende dat:

  • Kamerstukken handig op dossiernummer kunnen worden opgezocht, en dat bij een Kamerstuk via een linkje naar het (hoofd)dossier kan worden doorgeklikt;


verzoeken Gedeputeerde Staten

  • Om in samenwerking met de andere provincies (via het IPO), hun griffiers, en de Statenfracties een voorstel op te stellen voor een praktisch systeem om ook provinciale stukken van een dossiernummer te voorzien, zodat er gemakkelijk op gezocht kan worden;


en gaan over tot de orde van de dag.


Luuk van der Veer
Partij voor de Dieren


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie mens en middelen

Lees verder

Motie huisvesting

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer