Motie huis­vesting


7 juli 2015

Vergadering Provinciale Staten op 8 juli 2015


constaterende dat

  • Er plannen zijn om het Huis der Provincie te verbouwen;
  • Er in de Tweede Kamer bij belangrijke verbouwingen een bouwcommissie wordt ingesteld, met bijvoorbeeld vertegenwoordigers van de fracties, van het Kamerpersoneel, van het fractiepersoneel, en van de media;
  • Er door GS nog steeds geen duidelijkheid is gegeven over de toekomstige huisvesting van de fracties, en over de wijzigingen aan het monumentale gebouw;
  • Er gesproken wordt over groepshuisvesting, op een grote zaal, zonder dat duidelijk is of er nog vaste werkplekken zijn, hoe er snel vertrouwelijke (telefoon)gespreken gevoerd kunnen worden, en hoe de fracties hun werkruimte passend bij hun identiteit kunnen inrichten;


verzoeken Gedeputeerde Staten

  • Om nu, voordat er onomkeerbare stappen zijn gezet, duidelijkheid te geven over de voorgestelde huisvesting van de fracties, over de verbouwing van het Huis der Provincie, en over de tijdsplanning daarvan;
  • En om een inventarisatie te doen naar de behoefte van de diverse fracties;

en gaan over tot de orde van de dag.


Luuk van der Veer
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

PvdD

Tegen

Lees onze andere moties

Motie dossiernummer

Lees verder

Motie dierenwelzijnslabel

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer