Motie dieren­wel­zijns­label


7 juli 2015

Vergadering Provinciale Staten op 8 juli 2015


constaterende dat

 • In februari alle huiseigenaren in Nederland een voorlopig energielabel hebben gekregen;
 • De Rijksoverheid het energielabel als een middel ziet dat huiseigenaren kan stimuleren om hun woning te isoleren, of andere energiebesparende maatregelen te treffen;
 • In de omgevingsvisie op bladzijde zeven van de “verdieping” is vermeld:
  De landbouw – de grootste grondgebruiker – moet verduurzamen en er is meer aandacht gewenst voor dierenwelzijn, volksgezondheid, milieu en landschappelijke inpassing.”;


overwegende dat

 • De provincie via een “dierenwelzijnslabel” veehouders kan stimuleren om maatregelen op het gebied van dierenwelzijn te nemen;
 • Het opmerkelijk is dat er op dit moment meer aandacht is voor het energiegebruik van gebouwen, dan voor het dierenwelzijn van dieren in gebouwen;


verzoeken Gedeputeerde Staten

 • Om alle veehouders in Gelderland een dierenwelzijnslabel voor hun stal te geven, en dat op een website te vermelden;


en gaan over tot de orde van de dag.


L. van der Veer,
Partij voor de Dieren.

Toelichting
In de omgevingsvisie heeft de provincie zich als doel gesteld om meer aandacht aan dierenwelzijn te besteden. Dierenwelzijn van dieren in Gelderse stallen kan niet alleen aan het koopgedrag van de consument worden overgelaten, onder andere omdat veel producten geëxporteerd worden.

Net zoals via een energielabel huizenbezitters kunnen worden gestimuleerd energiebesparende maatregelen te treffen, kunnen via een dierenwelzijnslabel en een website waarop dat voor iedere stal is aangegeven, veehouders worden gestimuleerd om investeringen voor het verbeteren van dierenwelzijn te doen.

Het energielabel van een woning kan op websites worden opgezocht. Het geeft een overzicht van de energiebesparende maatregelen die er in een woning zijn getroffen, zoals de isolatiewaarde van het glas, de isolatie van dak, vloer en gevel, de aanwezigheid van zonnepanelen, zonneboiler en/of warmtepomp, etc.

 • Een “dierenwelzijnslabel” zou zo voor iedere stal een overzicht kunnen geven van
 • het huisvestingssysteem;
 • hoe klein of groot de ruimte per dier is en de ruimte waarin ze kunnen bewegen;
 • of ze naar buiten kunnen en hoe de bodem is waarop ze kunnen liggen;
 • of er staartjes worden geknipt, of snaveltjes worden gekapt, en of hoorns worden weggebrand;
 • of de dieren van buiten kunnen worden gezien en of er sociale controle mogelijk is;
 • of de dieren zich er natuurlijk kunnen gedragen;
 • welke verbetermogelijkheden er zijn;
 • etc.

De keuze van de punten die het belangrijkst zijn om in het overzicht op te nemen kan in overleg met dierenwelzijnsorganisatie en deskundigen gemaakt worden. Via het IPO kan geïnventariseerd worden of andere provincies ook mee willen doen, in verband met schaalvoordelen.


Status

Verworpen

Voor

PvdD, SP

Tegen

Lees onze andere moties

Motie huisvesting

Lees verder

Motie programma's najaarsnota

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer