Motie programma's najaarsnota


7 oktober 2015

Vergadering Provinciale Staten op 7 oktober 2015

constaterende dat

  • Het aantal programma’s inmiddels is gedaald van 23 in 2008 tot 9 nu;
  • Volgens het BBV, artikel 8, lid 2 : “Een programma is een samenhangend geheel van activiteiten.”;
  • Door het beperkt aantal programma’s er niet altijd meer samenhang mogelijk is tussen de diverse activiteiten per programma;
  • Veel van de plandoelen binnen de programma's vaag geformuleerd zijn en/of helemaal geen doelstelling bevatten (maar een thema zoals “leefomgeving en bedrijven”);
  • Door het beperkt aantal programma’s en de vage plandoelen de kaderstellende (sturende) mogelijkheden van PS beperkt worden;

verzoeken Gedeputeerde Staten

  • Om op korte termijn met Provinciale Staten te overleggen over een betere indeling van de programma’s en duidelijkere plandoelen;
  • Niet te spreken over kerntaken, maar over programma’s, zodat er een goede aansluiting bij het BBV is;

en gaan over tot de orde van de dag.

L. van der Veer,
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, PVV, 50plus

Tegen

VVD, CDA, D66, SP, PvdA, CU, SGP, GL

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer