Motie van afkeuring


7 oktober 2015

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 7 oktober 2015

gehoord hebbende de beraadslagingen

keuren af dat gedeputeerde Van Dijk de Staten onvolledig geïnformeerd heeft inzake het doden van ganzen,

en gaan over tot de orde van de dag.

Luuk van der Veer
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, SP, PVV, 50plus, GroenLinks

Tegen

VVD, CDA, D66, PvdA, SGP, ChristenUnie

Lees onze andere moties

Motie programma's najaarsnota

Lees verder

Motie informeren Provinciale Staten

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer