Motie infor­meren Provin­ciale Staten


7 oktober 2015

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 7 oktober 2015

constaterende dat

  • Op 1 mei de gedeputeerde geïnformeerd werd dat de afdeling VVHH de kans groot (50 % of meer) achtte, dat de rechter de ontheffing voor het vangen en doden van ganzen op belangrijke punten zou vernietigen;
  • Dat de gedeputeerde desondanks door wilde gaan met de omstreden methode;

verzoeken Gedeputeerde Staten

  • Om een volgende maal Provinciale Staten direct te informeren, als ontdekt wordt dat er waarschijnlijk een ontheffing of vergunning is afgegeven, die in strijd is met nationale of Europese regels;
  • Regels daarover op te nemen in de “Gedragscode bestuurlijke integriteit Commissaris van de Koning en gedeputeerden” ;

en gaan over tot de orde van de dag.

Luuk van der Veer
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, SP, PVV, 50plus, GroenLinks

Tegen

VVD, CDA, D66, PvdA, SGP, ChristenUnie

Lees onze andere moties

Motie van afkeuring

Lees verder

Motie dierendoding vastleggen op video

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer