Motie ganzen­doding vast­leggen


3 juni 2015

Vergadering Provinciale Staten op 3 juni 2015


constaterende dat

  • Het apparaat waarmee mogelijk 1.600 ganzen in Gelderse natuurgebieden gedood zullen worden, niet is toegestaan (niet door een algemene maatregel van bestuur volgens de Flora- en Faunawet (art. 72) is aangewezen als een toegestaan middel);
  • Nog niemand van de provincie het apparaat in werking heeft gezien;
  • Het onduidelijk is of er toezicht zal zijn op het proces;


verzoeken Gedeputeerde Staten

  • De ondernemer de opdracht te geven om het proces op video vast te leggen en de video aan de NVWA en aan de provincie te overhandigen;
  • Deskundigen de beelden te laten beoordelen;


en gaan over tot de orde van de dag.


Luuk van der Veer
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, SP, PVV, GroenLinks

Tegen

Lees onze andere moties

Amendement integer Gelderland

Lees verder

Motie rondetafelgesprek ganzen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer