Motie route­planner voor edel­herten


26 juni 2013

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 25 en 26 juni 2013

constaterende dat

  • Er routeplanners zijn voor wandelaars, fietsers, reizigers met het Openbaar Vervoer, en auto-mobilisten, maar nog niet voor edelherten;
  • Gelderland veel obstakels kent voor edelherten, zoals rasters, wegen, spoorverbindingen, jachthutten, landbouwgebieden, agrarische enclaves, en steden en dorpen;
  • De plannen voor ecoducten, ecologische verbindingszones en agrarisch medegebruik nu al diverse malen veranderd zijn;
  • Het daardoor voor edelherten niet gemakkelijk is een route te vinden van hun leefgebied naar vrienden en kennissen in leefgebieden in andere provincies of in het buitenland;

overwegende dat

  • Een routeplanner voor edelherten ook Statenleden en andere ge├»nteresseerden inzicht kan geven in de ontwikkeling van de verbindingszones;

verzoeken Gedeputeerde Staten

  • In overleg te treden met hogescholen en andere onderwijsinstellingen om te bewerkstelligen dat een of meer studenten als een afstudeerproject een routeplanner (app en/of website) maken, eventueel een prototype, waarmee een geschikte route tussen twee leefgebieden kan worden opgezocht;
  • Het project daarbij te voorzien van locaties van leefgebieden, ecologische verbindingszones, rasters, jachthutten en andere obstakels, en andere relevante gegevens;

en gaan over tot de orde van de dag.

Luuk van der Veer
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

PvdD

Tegen

Lees onze andere moties

Motie vervroegde afschot edelherten

Lees verder

Motie geen onverdoofde slacht

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer