Motie vervroegde afschot edel­herten


29 mei 2013

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 29 mei 2013


constaterende dat

• Er ophef in de samenleving en de media is ontstaan over het vervroegde afschot van edelherten;
• De drie terrein beherende organisaties niet mee willen werken aan het vervroegde afschot op edelherten;
• Veel edelherten in deze periode drachtig zijn of hebben net jongen gekregen;
• Het faunabeheerplan alleen regulier afschot in de periode van 1 augustus tot 15 maart toestaat;


verzoeken Gedeputeerde Staten
• Het vervroegde afschot van edelherten direct te stoppen totdat dit onderwerp is behandeld in de commissie LCJ en de belangenorganisaties zijn gehoord;


en gaan over tot de orde van de dag.

Luuk van der Veer
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, PVV, SP, 50plus, GroenLinks

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Brandveiligheid stallen

Lees verder

Motie routeplanner voor edelherten

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer