ChatGPT roept de klimaat­nood­toe­stand uit!


Wij dienden de motie in geschreven door AI

8 februari 2023

Zelfs ChatGPT roept de klimaatnoodtoestand uit! Onze fractiemedewerker liet de bot een motie schrijven die wij hebben ingediend. Helaas werd het voorstel niet aangenomen.