Gelderse wasberen ondanks agenda­verzoek toch gedood


28 april 2021

In de Statenvergadering kreeg de Partij voor de Dieren te horen dat de twee wasberen die in Gelderland gesignaleerd waren zijn gevangen en afgeschoten. Tijdens het vragenuur antwoordde gedeputeerde Drenth op onze vragen dat de wasberen “reeds niet meer onder ons” zijn. Onze fractie is teleurgesteld over het nieuws.

Op maandag 12 april diende de Partij voor de Dieren samen met de SP en GroenLinks een agendaverzoek in om het provinciale beleid rondom wasberen te bespreken. Het huidige beleid is dat wasberen gedood worden. Een recent voorbeeld in het Brabantse Vught laat echter zien dat het ook anders kan. De twee wasberen die daar opdoken zijn opgevangen door Stichting Aap en een wasberenverblijf in Someren. Door verschillende experts over de wasbeer aan het woord te laten wil de Partij voor de Dieren GS informeren over mogelijke, diervriendelijke(re) alternatieven.

Het agendaverzoek is ingepland voor de beeldvormende en oordeelsvormende vergaderingen op 19 en 26 mei. De Partij voor de Dieren betreurt daarom dat de wasberen al zijn doodgeschoten en dat er niet gewacht kon worden. De provincie had de wasberen voor de tussentijd in een dierenverblijf kunnen opnemen om de conclusies van de vergaderingen af te wachten.