Jaar­rap­portage jacht­cijfers


Gelderland 2019-2020

7 juni 2021

In de periode 2019-2020 zijn 159.626 wilde dieren geschoten in Gelderland. Dit betekent dat gemiddeld 437 dieren per dag werden gedood.

Canadese gans
889
Fazant
3094
Haas
14480
Houtduif
31440
Kauw
17486
Konijn
2375
Vos
2180
Wilde eend
11303
Zwarte kraai
23356
Damhert
358
Edelhert
1453
Ree
3538
Wild zwijn
5525
Grauwe gans
33936
Brandgans
1102
Kolgans
1864
Knobbelzwaan
265
Roek
999
Nijlgans
3975

Bron: https://www.faunabeheereenheid...