Vergroot capa­citeit kero­si­ne­leiding niet!


Partij voor de Dieren stemt tegen

22 juni 2021

In de Statenvergadering van 9 juni heeft de Partij voor de Dierenfractie tegen het voorstel gestemd om de capaciteit van een kerosineleiding voor vliegvelden te vergroten. Deze volledig ondergrondse leiding wordt aangelegd in natuurgebied de Bommelerwaard in het zuidwesten van Gelderland. De capaciteit wordt 2.7 maal zo groot als van de oude leiding.

De Partij voor de Dieren is om de volgende redenen tegen:

Ten eerste is kerosine een fossiele brandstof die gebruikt wordt als vliegtuigbrandstof. Vliegen en verbranden van fossiele brandstoffen dragen bij aan de opwarming van de aarde.

Daarnaast waarschuwde het Brabants Dagblad dat de kleinste beschadiging in de buizen een milieuramp tot gevolge kan hebben door de hoge druk waarop de brandstof door de leiding wordt gepompt.

Als laatste, de commissie MER schrijft in het Toetsingsadvies dat de criteria voor de keuze van de route onvoldoende zijn toegelicht: "Zo is onduidelijk welke rol milieuargumenten daarbij hebben gespeeld. Ook is niet helder wat de keuze van de aanlegmethode (graven of boren) en het al dan niet verwijderen van de bestaande leiding heeft bepaald. De Commissie adviseert om het rapport eerst aan te vullen en daarna pas een besluit te nemen over de brandstofleiding.' Een aangevuld rapport was echter niet beschikbaar."

De gedeputeerde gaf als reactie dat de nut en noodzaak van het vergroten van de kerosineleiding niet bij de provincie zelf ligt, maar opgedragen wordt door het Rijk. De Partij voor de Dieren bracht hier tegenin dat er dan alsnog een provinciaal belang is. De grond in Gelderland moet op een duurzame manier benut worden voor mens, dier en natuur.