Blaas de klimaat­pa­ra­graaf nieuw leven in!


Partij voor de Dieren krijgt toezegging voor evalutie klimaat­pa­ra­graaf

28 juni 2021

Op verzoek van de Partij voor de Dieren hebben Gedeputeerde Staten tijdens de Statenvergadering op 22 juni toegezegd de klimaatparagraaf nieuw leven in te blazen. De Partij voor de Dieren diende begin 2017 een breed aangenomen motie in om een klimaatparagraaf aan beleidsvoorstellen toe te voegen. Met een klimaatparagraaf krijgen Statenleden beter inzicht in de klimaatimpact van een voorstel.

Ondanks de aangenomen motie, ontbreekt de klimaatparagraaf regelmatig in Statenbrieven. In de vergadering over de perspectiefnota 2022 vroeg fractievolger Bart Kuijer daarom aan de gedeputeerde om de klimaatparagraaf standaard deel te laten uitmaken van Statenbrieven waar klimaat een relevante rol speelt. Daarnaast stelde hij voor om de klimaatparagraaf uit te breiden: naast de effecten op klimaatverandering zou de klimaatparagraaf ook moeten ingaan op klimaatadaptatie. De gedeputeerde heeft toegezegd het gebruik van de klimaatparagraaf te evalueren.

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Vergroot capaciteit kerosineleiding niet!

In de Statenvergadering van 9 juni heeft de Partij voor de Dierenfractie tegen het voorstel gestemd om de capaciteit van een ...

Lees verder

Partij voor de Dieren ongerust over ecologische verbindingszones

De Partij voor de Dieren heeft tijdens de Statenvergadering op 7 juli een toezegging gekregen om meer duidelijkheid te krijg...

Lees verder