Provin­ciale Staten Gelderland kiest voor klimaat


25 januari 2017

Voortaan zijn alle beleidstukken van de provincie voorzien van een speciale klimaatparagraaf. Hiermee willen de Statenleden het bewustzijn bevorderen over de klimaatgevolgen van nieuwe plannen. De motie hierover van Partij voor de Dieren, GroenLinks, CDA, D66, SP, PvdA, ChristenUnie en 50plus is met overweldigende meerderheid aangenomen.

De provincie heeft zich tot doel gesteld om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Er moet een uitzonderlijk grote inspanning worden geleverd om de in gang gezette klimaatverandering te beperken tot een niveau waarbij geen ernstige gevolgen voor de mensheid optreden.

Het toevoegen van een klimaatparagraaf aan beleidsvoorstellen helpt hierbij door inzicht te geven in de gevolgen van beslissingen. Regelmatig is het mogelijk om bewust te kiezen voor een klimaatvriendelijke maatregel. Zo is er nu al veel aandacht voor energiebesparing bij de renovatie van het huis der provincie.

De klimaatproblematiek is de grootste uitdaging voor de komende jaren. Iedere overheid moet daarom doen wat ze kan om bij te dragen aan de oplossing. De Provinciale Staten van Gelderland wil hiermee het goede voorbeeld geven, en de bewustwording versterken van de klimaatproblematiek. Alle partijen, behalve PVV en SGP, stemden voor de motie.

Gerelateerd nieuws

Bijna 400 megastallen in Gelderland

Het Gelders Plussenbeleid waarover de Provinciale Staten op 25 januari gaan stemmen maakt megastallen mogelijk zonder een max...

Lees verder

Help, waar moet ik met die kikkers naartoe !?

Gisteren werd in de vergadering van Provinciale Staten de invoering van de nieuwe wet Natuurbescherming besproken. De Gelders...

Lees verder