Help, waar moet ik met die kikkers naartoe !?


26 januari 2017

Gisteren werd in de vergadering van Provinciale Staten de invoering van de nieuwe wet Natuurbescherming besproken. De Gelderse omgevingsverordening moest daarvoor worden aangepast.

De Partij voor de Dieren heeft diverse voorstellen ingediend om de nieuwe verordening diervriendelijker te maken. Bijvoorbeeld een voorstel om de mogelijkheid om roeken en spreeuwen zomaar af te schieten te schrappen. En een voorstel om in faunabeheerplannen een duidelijk overzicht op te nemen van diervriendelijke maatregelen om aanrijdingen met wild - zoals edelherten en wilde zwijnen - te voorkomen. Helaas was er voor deze voorstellen geen meerderheid.

Een voorstel over het terugplaatsen van kikkers, haalde wel een ruime meerderheid. Alleen de VVD stemde tegen....

Foto en foto slideshow: Elma Vonk

Wat was er aan de hand ?
In de omgevingsverordening is de mogelijkheid vermeld voor scholen om een kikker-in-de-klas project te doen. De juf haalt wat kikkerdril uit een sloot, en in enkele weken/maanden groeien de eitjes uit tot kleine kikkertjes. Als de kikkertjes bijna volgroeid zijn, is het de bedoeling ze weer terug te plaatsen, maar helaas had de provincie die mogelijkheid niet vermeld.... En wat moet je dan als schooljuf met tientallen kleine kikkertjes ?? Omdat het onderhoud van de kikkervisjes veel werk is, en omdat er al een tijd een aantal besmettelijke ziekten rondwaren (ranavirus en Bd schimmel) was er ook wat voor te zeggen de mogelijkheid om kikkerdril te scheppen helemaal te schrappen, maar daarvoor was geen meerderheid. De lesbrieven over kikker-in-de-klas zullen wel worden aangescherpt in verband met de besmettelijke ziekten hebben we begrepen.

Gerelateerd nieuws

Provinciale Staten Gelderland kiest voor klimaat

Voortaan zijn alle beleidstukken van de provincie voorzien van een speciale klimaatparagraaf. Hiermee willen de Statenleden h...

Lees verder

Partij voor de Dieren pleit voor transitieversneller in plaats van groeiversneller

In het economisch beleid stelt het college van Gedeputeerde Staten voor om bedrijven te ondersteunen die groeipotentieel hebb...

Lees verder