Amen­dement kikkers terug­zetten


25 januari 2017

Vergadering Provinciale Staten van Gelderland op 25 januari 2017.


Op voorstel PS2016-778, Natuurparagraaf in de Omgevingsverordening Gelderland.


Voorgesteld wordt onder artikel 3.7.2.5 lid 2 de volgende tekst toe te voegen : “3 In afwijking van het verbod in artikel 3.34 van de wet dienen de in het eerste lid genoemde dieren weer uitgezet te worden op de locatie waar ze zijn gevangen, voordat de metamorfose is voltooid.

Luuk van der Veer
Partij voor de Dierenl


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, PVV, CDA, D66, PvdA, SGP, SP, 50plus, GroenLinks, ChristenUnie

Tegen

VVD

Lees onze andere moties

Motie klimaatparagraaf: voorkom dweilen met de kraan open

Lees verder

Amendement geldigheidsduur faunabeheerplan

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer