Amen­dement kikkers terug­zetten


25 januari 2017

Vergadering Provinciale Staten van Gelderland op 25 januari 2017.


Op voorstel PS2016-778, Natuurparagraaf in de Omgevingsverordening Gelderland.


Voorgesteld wordt onder artikel 3.7.2.5 lid 2 de volgende tekst toe te voegen : “3 In afwijking van het verbod in artikel 3.34 van de wet dienen de in het eerste lid genoemde dieren weer uitgezet te worden op de locatie waar ze zijn gevangen, voordat de metamorfose is voltooid.

L. van der Veer,
Partij voor de Dieren.


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, GL, PVV, CDA, D66, PvdA, CU, SGP, SP, 50plus

Tegen

VVD

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer