Amen­dement geldig­heidsduur fauna­be­heerplan


25 januari 2017

Vergadering Provinciale Staten van Gelderland op 25 januari 2017


Op voorstel PS2016-778, Natuurparagraaf in de Omgevingsverordening Gelderland.


Voorgesteld wordt de tekst onder artikel 3.7.4.1 :


1. Een faunabeheerplan heeft een geldigheidsduur van ten hoogste 6 jaren.


te wijzigen in


1. Een faunabeheerplan heeft een geldigheidsduur van ten hoogste 4 jaren.

Luuk van der Veer
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, SP, GroenLinks

Tegen

VVD, CDA, D66, PvdA, PVV, SGP, 50plus, ChristenUnie

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Amendement kikkers terugzetten

Lees verder

Amendement onderzoek en onderwijs met dieren

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer