Meer ruimte inten­sieve veehou­de­rijen in Gelderland?


15 december 2010

Arnhem, 15 december 2010 - Vandaag is de Provinciale Ruimtelijke Verordening vastgesteld door de Provinciale Staten. Via deze Ruimtelijke Verordening wordt vastgelegd wat is toegestaan in een bepaald gebied. Opvallend is, dat er niets vermeld wordt over de veehouderij. Een amendement van de Partij voor de Dieren om regels met betrekking tot veehouderij op te nemen, haalde geen meerderheid. Het college van Gedeputeerde Staten is weliswaar van plan om in 2011 nadere regels omtrent veehouderijen in extensiveringsgebieden op te nemen, maar tot die tijd blijven de mazen in de Ruimtelijke Verordening bestaan.

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Verzoek tot jachtsluiting

Arnhem, 21 december 2010 - De Partij voor de Dieren Gelderland vraagt de Gedeputeerde Staten (GS) van Gelderland om de jac...

Lees verder

Vragen over bio-industrie, jacht, OV en goed bestuur

Op 26 januari 2011 vinden de vergaderingen van de Statencommissies van Gelderland weer plaats. De Partij voor de Dieren st...

Lees verder