Ondanks geitenstop toch uitbreiding?


Stop met geiten­paadjes!

7 december 2022

De provincie probeert een geitenpaadje te vinden om een illegale situatie legaal te maken. Geitenhouderijen mogen niet uitbreiden, maar in Lingewaard heeft bij een geitenhouderij toch uitbreiding plaatsgevonden, en dat wil de provincie nu achteraf alsnog goedkeuren.

Wij vinden dit een dubieus besluit. Omwonenden hebben ook bezwaar gemaakt en al eerder gelijk gekregen van de rechter. 


Hup, ‘achteruit’ met de geit en minder dieren houden! Beter voor de dieren, volksgezondheid, stikstof, milieu en natuur. Het onderwerp zal nog nader in de statenvergadering besproken worden en de Partij voor de Dieren, SP, GL en 50plus werken aan een motie.