Misstanden bij Eenden­hou­derij Tomassen Duck-To


Opnieuw vragen gesteld

20 december 2022

Eendenslachterij Tomassen Duck-To overtreedt al jarenlang de regels. De slachterij slacht jaarlijks ruim acht miljoen eenden, meer dan de vergunning toestaat. Daarnaast rijden er meer vrachtwagens af en aan, en wordt er per dag langer gewerkt dan is toegestaan. Dit alles leidt tot overlast voor de omwonenden, en tot stijgend wantrouwen jegens de overheid, die dit al jaren door de vingers ziet, ondanks rechterlijke uitspraken.

Dat is de reden dat we opnieuw vragen hebben gesteld. Eerder stelde onze fractie al vragen over de misstanden in de eendenhouderij, en deed onze fractie de suggestie om de eendenhouderij geheel te beƫindigen, om de vrijkomende ruimte bij bijvoorbeeld Harderwijk te gebruiken voor woningbouw.

Sinds oktober proberen wij al een gesprek met de provincie hierover te hebben, maar we krijgen maar geen reactie. Ondertussen gaat de gemeente Ermelo door met pogingen de situatie te legaliseren, ten koste van omwonenden, en de eenden. De provincie moet hier nu echt paal en perk aan stellen!