Schrif­te­lijke vragen Misstanden Eenden­slach­terij Tomassen Duck-To


Indiendatum: dec. 2022

Eendenslachterij Tomassen Duck-To overtreedt al jarenlang de regels. De slachterij slacht jaarlijks ruim acht miljoen eenden, meer dan de vergunning toestaat. Daarnaast rijden er meer vrachtwagens af en aan, en wordt er per dag langer gewerkt dan is toegestaan. Dit alles leidt tot overlast voor de omwonenden, en tot stijgend wantrouwen jegens de overheid, die dit al jaren door de vingers ziet, ondanks rechterlijke uitspraken.(1)

Eerder stelde onze fractie al vragen over de misstanden in de eendenhouderij, en deed onze fractie de suggestie om de eendenhouderij geheel te beëindigen, om de vrijkomende ruimte bij bijvoorbeeld Harderwijk te gebruiken voor woningbouw.(2)

Op 5 oktober heeft onze fractie in verband met deze zaak een gesprek gehad met een ambtenaar over interbestuurlijk toezicht in het algemeen, maar het was toen niet mogelijk de ambtenaar te spreken die meer wist over interbestuurlijk toezicht richting Ermelo in het bijzonder. Op 14 oktober hebben we daar nogmaals om gevraagd. Op 1 november hebben we er opnieuw om gevraagd. De griffier zegde toe dit met de algemeen directeur te bespreken. Tijdens de werkconferentie “samenspel PS-GS” op 11 november is door o.a. de afdelingsmanager toegezegd dat er contact met ons zou worden opgenomen om een afspraak te maken, maar dit is niet gebeurd. Ondertussen gaat de gemeente door met pogingen de situatie te legaliseren, ten koste van omwonenden, en de eenden.

Recent heeft het college van Ermelo zelfs een vergunning verleend, vóórdat de gemeenteraad een besluit heeft genomen over de verklaring van geen bezwaar (VVGB).(3)

In het Uitvoeringsprogramma Interbestuurlijk Toezicht 2020-2023 staat :(4)

De provincie houdt toezicht op gemeenten en waterschappen op een juiste (taak)uitvoering van de Wro en de Wabo (vergunningverlening, toezicht en handhaving op het gebied van bouw- en milieuregelgeving) waarbij partnerschap en vertrouwen een belangrijk uitgangspunt is.”


We vragen ons af wat die passage waard is, en hoe het toezicht in dit geval heeft plaatsgevonden. Omdat een afspraak voor een technische toelichting niet lukte, daarom nu maar deze vragen.

  1. Waarom was het niet mogelijk voor een statenlid om hier een technische toelichting over te krijgen, in het kader van onze controleren rol ?

  2. Hoe beoordeelt u het handelen van het college van Ermelo, waaronder het jarenlang gedogen van de illegale situatie en het verlenen van de vijfjarige vergunning ?

  3. Wat denkt u dat dit doet met het vertrouwen van burgers in de politiek en op integriteit ?

  4. Welke boodschap gaat er richting andere bedrijven in Gelderland, nu een illegale situatie zo lang gedoogd is ?

  5. Hoeveel erger moet een gemeente het maken, voor ze door de provincie wordt aangesproken op een onjuiste (taak)uitvoering ? Hoe vaak komt het voor dat een gemeente daarop wordt aangesproken ?

  6. Kunt u, nu we geen mondelinge toelichting konden krijgen, de correspondentie met de gemeente Ermelo in het kader van IBT openbaar maken ? (Zie dit als een Woo verzoek.)

  7. Vindt u het in het algemeen een wenselijke situatie als in koopcontracten een ‘niet klagen-clausule’ staat ? (5)

  8. Bent u bereid ons een voorstel voor te leggen voor een bouwstop voor de eendenhouderij, zodat, als eendenhouders rond Harderwijk uitgekocht worden, en de slachterij niet zou hoeven uit te breiden, er niet op andere plaatsen niet-grondgebonden intensieve eendenfokkerijen en houderijen gevestigd worden met alle problemen van dien ?

Luuk van der Veer
Lid Provinciale Staten van Gelderland
Partij voor de Dieren.


[1] https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2022/06/15/weinig-medelijden-raad-van-state-met-eendenslachterij-tomassen-duck-to
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBGEL:2022:1585
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBGEL:2022:1586

[2] https://gelderland.parlaeus.nl/user/questions/action=view/id=26060
https://gelderland.parlaeus.nl/user/questions/action=showdoc/gd=26060/Eendenhouderij__PS2022-396_.pdf

[3] https://www.destentor.nl/veluwe/woede-over-konijn-uit-hoge-hoed-bij-omstreden-eendenslachterij-in-ermelo~aa45cfad/
https://www.ad.nl/ermelo/ermelo-maakt-illegale-situatie-bij-eendenslachterij-legaal-terwijl-gemeenteraad-nog-dubt-hoe-zit-dat~aa4cf140/

[4] https://www.gelderland.nl/themas/politiek/gemeenten/interbestuurlijk-toezicht

[5] https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/boodschap-omstreden-ermelose-eendenslachter-aan-nieuwe-buren-snavel-toe-of-boete-betalen~bd9d6bd4