Schrif­te­lijke vragen Mandaat­re­gister


Indiendatum: 9 jan. 2023

Volgens artikel 6 van het "Algemeen reglement mandaat Gelderland 2009" hoort er een openbaar mandaatregister te zijn.[1]

"Artikel 6. Mandaatregister

1. Er is een openbaar mandaatregister, waarin algemene mandaten en eerste en tweede ondermandaten worden opgenomen.

2. De mandaatgever zorg voor opname van de beslissing tot verlening van een algemeen mandaat in het mandaatregister."

Het openbaar mandaatregister van Gelderland is echter nergens meer te vinden. Zoeken op de website van de provincie op “mandaatregister” of “bevoegdhedenregister” levert niets op.[2] Bij andere provincies is het wel te vinden. (Bijvoorbeeld bij Overijssel,[3] Limburg,[4] Noord-Holland,[5] Zeeland.[6]) Bij gemeenten in Gelderland ook. (Bijvoorbeeld Doesburg.[7])


Bij rechtszaken is er op gewezen dat burgers in het mandaatregister kunnen opzoeken of een ambtenaar wel tekenbevoegd is [8].

Al in 2014 is in een scriptie “Mag ik dit wel ?” uitgevoerd voor de Omgevingsdienst Regio Arnhem door P. Lobregt geconstateerd dat de mandaatregisters niet eenvoudig te raadplegen zijn :[9]

"Conclusie was dat er geen toereikende mandaten, volmachten en machtigingen zijn verleend (zie bijv. de behandelde casus over opdrachtverlening aan externe adviesbureaus), dat de mandaatregisters niet eenvoudig raadpleegbaar zijn voor de burger noch voor de medewerkers, en dat de toepasbaarheid van de mandaten te wensen overlaat.".

Bij navraag begin vorig jaar bleek dat het mandaatregister niet meer wordt bijgehouden omdat er geen digitale ondersteuning voor is, en dat er naar werd gestreefd weer een register in te richten vanuit de wens een transparante overheid te zijn.

Zonder mandaatregister komt het werk te liggen bij de mensen die het register willen raadplegen, en die nu alle afzonderlijke mandaatbesluiten na moeten zoeken. Zonder register wordt de controlerende taak van statenleden bemoeilijkt. Toen we begin vorig jaar op https://zoek.officielebekendmakingen.nl/uitgebreidzoeken zochten naar mandaatbesluiten, vonden we er voor Gelderland maar vier in de rubriek “Delegatie- of mandaatbesluit”. Veel vaker was de rubriek “Ander besluit van algemene strekking”, waardoor het moeilijk is de besluiten te vinden. Inmiddels is dit verbeterd. In 2022 zijn er 55 delegatie- of mandaatbesluiten bekendgemaakt. De juiste vinden is echter nog steeds een hele opgave.

 1. Heeft de provincie nog een mandaatregister, volgens artikel 6 van het mandaatreglement ?

  Antwoord:
  Wij publiceren alle mandaten op overheid.nl. Zij staan niet in een overkoepelend register.

 2. Bent u bereid op de website van de provincie aan te geven waar het mandaatregister gevonden kan worden en hoe het geraadpleegd kan worden, zoals andere provincies dat doen ?

  Antwoord:
  De vorm van een mandaatregister is niet voorgeschreven. Wij zullen op de website van de provincie
  een mandaatoverzicht opnemen met de nummers waarmee de onderliggende mandaten op
  overheid.nl te vinden zijn. Wij denken met dit overzicht zo goed mogelijk actueel te kunnen zijn en
  inzicht te bieden aan iedereen die wil weten welke functionaris welk mandaat heeft. Mochten er
  nog vragen zijn dan kunnen die via het provincieloket worden gesteld.

 3. Zijn er meer artikelen in verordeningen of regelingen waaraan (nog) niet wordt voldaan ?

  Antwoord:
  Verordeningen en regelingen en de uitvoering daarvan zijn altijd in ontwikkeling. Wij spannen ons
  in om hier aan te voldoen.


 4. Is al bij bijvoorbeeld de afdeling realisatie van de VNG nagevraagd of er geschikte tools zijn om een register gemakkelijk te onderhouden ?[10]

  Antwoord:
  Nee.

 5. Wat is op dit moment de mening van de omgevingsdiensten over de werkbaarheid van de mandaatregisters ?

  Antwoord:
  Wij ontvangen daar geen vragen of opmerkingen over.

Luuk van der Veer
Partij voor de Dieren

[1] https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR99311

[2] https://www.gelderland.nl/zoeken?zoekterm=mandaatregister

[3] https://www.overijssel.nl/bestuur/bevoegdhedenlijsten/

[4] https://www.limburg.nl/bestuur/mandaatregister/

[5] https://www.noord-holland.nl/Over_de_provincie/Organisatie/Mandaatregister

[6] https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR662005/2#d88999422e189

[7] https://www.doesburg.nl/mandaatregeling

[8] https://www.binnenlandsbestuur.nl/financien/hoge-raad-compliceert-terugvordering-gemeente-dronten

[9] https://api.surfsharekit.nl/api/v1/files/repoItemFiles/956c9a9d-2401-437a-916d-8d2e9466d073

[10] https://vng.nl/artikelen/vng-realisatie

Indiendatum: 9 jan. 2023
Antwoorddatum: 7 feb. 2023


 1. Heeft de provincie nog een mandaatregister, volgens artikel 6 van het mandaatreglement ?

  Antwoord:
  Wij publiceren alle mandaten op overheid.nl. Zij staan niet in een overkoepelend register.

 2. Bent u bereid op de website van de provincie aan te geven waar het mandaatregister gevonden kan worden en hoe het geraadpleegd kan worden, zoals andere provincies dat doen ?

  Antwoord:
  De vorm van een mandaatregister is niet voorgeschreven. Wij zullen op de website van de provincie
  een mandaatoverzicht opnemen met de nummers waarmee de onderliggende mandaten op
  overheid.nl te vinden zijn. Wij denken met dit overzicht zo goed mogelijk actueel te kunnen zijn en
  inzicht te bieden aan iedereen die wil weten welke functionaris welk mandaat heeft. Mochten er
  nog vragen zijn dan kunnen die via het provincieloket worden gesteld.

 3. Zijn er meer artikelen in verordeningen of regelingen waaraan (nog) niet wordt voldaan ?

  Antwoord:
  Verordeningen en regelingen en de uitvoering daarvan zijn altijd in ontwikkeling. Wij spannen ons
  in om hier aan te voldoen.


 4. Is al bij bijvoorbeeld de afdeling realisatie van de VNG nagevraagd of er geschikte tools zijn om een register gemakkelijk te onderhouden ?[10]

  Antwoord:
  Nee.

 5. Wat is op dit moment de mening van de omgevingsdiensten over de werkbaarheid van de mandaatregisters ?

  Antwoord:
  Wij ontvangen daar geen vragen of opmerkingen over.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Misstanden Eendenslachterij Tomassen Duck-To

Lees verder

Schriftelijke vragen Nevenfunctie Commissaris van de Koning bij Nationaal Park Hoge Veluwe

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer